Badania Histopatologiczne

Der Med

Zmiany usuwane w gabinecie metodą chirurgii klasycznej badane są histopatologicznie w ramach umowy z Zakładem Patomorfologii PUM (SPSK Nr 1 przy Unii Lubelskiej). Wykonujemy również biopsje diagnostyczne, czyli niewielkie wycinki zmian skórnych, w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ustalenia rozpoznania.